Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Bekende problemen

Webserver manual

Gewijzigde files komen niet door

Als je de file properties (eigenschappen) van een foto aanpast (zoals titel, auteur, comment), komt dat niet op de Edimax terecht.
Dat komt doordat Windows hierbij de file-datum niet wijzigt, en het Edimax-upload-programma dus denkt dat deze file niet is gewijzigd sinds de vorige keer.

Oplossing: verplaats de foto eerst even naar een andere map (b.v. je desktop), zodat de Edimax denkt dat hij weg is. Dan wordt hij ook van de site verwijderd.
Door de file weer terug te plaatsten, dwing je de upload-software deze nieuwe file alsnog te versturen.

Wijzigingen staan niet direct op Internet

Als je de inhoud vwn je website aanpast (zoals text aanpast, een plaatje toevoegt, of dingen verwijdert), is dat niet op Internet zichtbaar.

Wijzigingen voer je uit op de web-site op je eigen computer. Dat komt doordat jouw (Windows) computer slechts om de zoveel tijd verbinding maakt met de Edimax, die pas dan zijn gegevens gelijk maakt aan de gegevens op jouw computer.
Oplossing: een kwartiertje wachten.

Daarna kunnen de gegevens wel op Internet beschikbaar zijn, maar jouw browser (Internet Explorer) beschikt nog over oude gegevens, en ziet geen reden om nieuwe op te halen. De gegevens staan wel op Internet, maar je ziet het alleen niet.
Oplossing: in de brouwser houd je de Ctrl-toets ingedrukt, toets F5, en laat Ctrl weer los. Of klik ergens op Refresh.

Mappen, foto's en/of teksten staan dubbel op de site

Als je de structuur van je website hebt aanpast (zoals mappen verplaatst), kunnen gegevens op 2 plaatsen tegelijk zichtbaar zijn; de oude plaats, en de nieuwe plaats.

Op de Edimax worden de files niet verplaatst.
Bij het synchroniseren van de web-site op de Edimax met die jouw computer worden eerst 'ontbrekende' files (die wel op jouw computer staan, maar nog niet op de Edimax) gekopieerd.
Vervolgens worden 'overbodige' files (die op jouw computer zijn verwijderd, maar nog niet o pde Edimax aanwezig zijn) verwijderd.

Tussen deze 2 stappen zijn de files dus op 2 plaatsen tegelijk aanwezig.
Oplossing: een kwartiertje wachten.

Als dit probleem permanent is, gaat er blijkbaar iets fout in het uploaden. Eventuele fouten worden gelogd in C:/local/log/websyncc.log. Mogelijk staan de file-permissies in de Edimax verkeerd, of is het filesystem na een stroomstoring corrupt geraakt.
Oplossing: de Edimax repareren.

exec failed bij executables

Files van het type .bat worden in principe als executable uitgevoerd als shell commando, en de output van het commando wordt in plaats van de file gesubstitueerd op de web-pagina.
In het begin van de file moet op de eerste regel (naar goed Unix gebruik) de naam van de interpreter staan:
	#!/bin/sh
Wanneer de file is gemaakt op Windows, wordt elke regel beeindigd met CarriageReturn-LineFeed. Op Unix is dat een CarriageReturn te veel, en kan de interpreter niet ge-executed worden.
Er verschijnt dan een foutmelding:
	exec filename failed, errno = 13

De (Windows client) websyncc versie 1.3+ zorgt hier automatisch voor conversie van CRLF naar LF, door de file op Windows te openen voor 'r' i.p.v. 'rb'. Eerdere versies doen dat nog niet.

exec failed bij executables

Files van het type .bat worden in principe als executable uitgevoerd als shell commando, en de output van het commando wordt in plaats van de file gesubstitueerd op de web-pagina.
De BAT file moet daarom op de Edimax executable zijn. De websyncd zorgt hier automatisch voor (met chmod filename, 0755), mits de filenaam op ".bat" eindigt, voor andere filenamen werkt dat niet. Er verschijnt dan een foutmelding:
	exec filename failed, errno = 13

Aanklikbare links werken niet

Links worden relatief gemaakt t.o.v. URL van de pagina. Een link naar een directory pagina (map) moet daarom altijd eindigen op een slash.

De URL van deze pagina is bijvoorbeeld: http://webserver.geens.nl:81/6.0-techniek/8.0-known_problems/ en niet: http://webserver.geens.nl:81/6.0-techniek/8.0-known_problems

De nieuwe versie van de software genereert correcte links. Een oudere versie vergat echter de laatste slash.
Als deze oude links nog ergens zijn opgeslagen (b.v. in de favorieten), moeten deze worden vervangen.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier