Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Hoe het werkt

Webserver manual

Starten

Na het aanzetten begint Inetd (de standaard Unix Internet Daemon) te luisteren naar inkomende opdrachten op port 80 (en nog wat andere poorten, voor andere doeleinden).
Zodra er een connectie binnenkomt, wordt deze geaccepteerd, en er wordt een httpd-server gestart die de connectie verder afhandelt.
De server werkt op de opstart-directory /var/www.

Pagina verzoek

Als een client op Internet (zie tekening) naar de Edimax port 80 een http-request (verzoek om een pagina te tonen) stuurt, wordt deze door de server geanalyseerd, en gesplitst in de volgende velden: De servernaam is een directory-naam op de opstart-directory. Daarbinnen worden alle files en directories gezocht.
Variabelen worden als environment-waarden bewaard voor later gebruik.
cookies worden ook bewaard als environment-variabelen.

files

Als een file is opgevraagd, dan wordt deze op de disk opgezocht, van HTML-headers voorzien, en naar de client gestuurd. Net bij als iedere andere normale web-server. Einde verhaal, niets bijzonders.
Zo worden HTML files gestuurd, en ook plaatjes, geluidsfragmenten enz.

Tenzij de file niet bestaat; in dat geval worden files.thmb of files.framed ter plekke gegenereerd uit files.jpg. Zie daarvoor elders in deze documentatie.

Directories

Als dat echter een directory-naam oplevert, gaat de server als volgt te werk:

Aansluiting

De Edimax met Webserver moet zijn verbonden met: De beheer-PC en de Edimax Webserver kúnnen zich in 1 LAN bevinden, maar dat hoeft niet: de website kan ook vanaf een PC op het Internet worden beheerd.
Tussen het Internet en de Edimax kan het best een firewall worden geplaatst. Er draaien immers naast de Web-server ook nog andere zaken op de Edimax: een update-server, een Telnetdaemon, enz... Dat valt echter allemaal buiten dit verhaal. Ook PAT/NAT-translatie op een eventuele router (wel aanbevolen !) wordt hier verder niet besproken.

De Edimax heeft 5 UTP-aansluitingen, waarvan er 1 wordt gebruikt om hem aan het LAN of Internet aan te sluiten. Met de overige 4 kun je andere leuke dingen doen, als het schakelen als firewall of switch. De Edimax kan b.v. tussen je PC en je ADSL modem worden aangesloten. Dan blijven er nog 3 UTP-poortjes over voor nóg 3 PC's in je huis.


Eénmaal aangesloten, dan zijn de Web-pagina's zichtbaar vanaf alle aangesloten PC's (zowel de clients op het Internet, als de beheer-PC op het interne LAN).
De web-pagina's staan op de USB-disk, die op de Edimax is aangesloten. De beheer-PC kan dus gewoon worden uitgezet, en het stroomverbruik is dan dus beperkt tot dat van de Edimax + de disk: bij elkaar 10 á 15 Watt (1 PC met beeldbuis is soms meer dan 100 Watt !)

Het beheer is echter slechts mogelijk vanaf de beheer-PC. Die mag overal staan, als het IP-adres maar op de Webserver bekend is. Elke web-site op de Edimax heeft zijn eigen beheer-PC.

Uploaden

Edimax

Op de Edimax draait naast de Web-server ook een Update-server, waarmee een PC contact kan maken. Dat kan alleen de beheer-PC, omdat zijn IP-adres in de Edimax bekend is. Daarnaast zorgt een username en password voor extra veiligheid.
Zodra de beheer-PC contact heeft gelegd, vraagt de Edimax om alle nieuwe pagina's binnen de betreffende site. De Edimax bepaalt dus wat er gebeurt, en niet de PC. Dit om veiligheidsredenen.

Beheer-PC

De hele web-site wordt gebouwd en beheerd op een beheer-PC. Gewoon door een directory te maken, b.v. D:/www/webserver.geens.nl/ met daarin alle mappen en files zoals gewenst op de Edimax.

De beheer-PC neemt automatisch regelmatig contact op met de Edimax om de laatste nieuwtjes door te geven. De PC geeft daarbij braaf alle files, waar de Edimax om vraagt.
De beheer-PC blijft de website op de Edimax synchroniseren, zolang beide aan staan. Je kunt de PC gewoon uit zetten, de Edimax webserver blijft dan zelfstandig door werken. Hij wordt alleen niet meer gesynchroniseerd met de website op je PC.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier