Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Bijzondere URLs

Webserver manual

Gewone files

Gewone files worden door de HTTP-server zonder enige aanpassing doorgegeven aan de client, net als iedere andere HTTP-server (Apache, IIS). Voorbeeld: kortom: als er om een bestaande file wordt gevraagd, wordt die file gewoon naar de browser gestuurd. Zoals bij iedere andere web-server.

Directories (mappen)

De inhoud van een map wordt getoond als web-pagina.

De inhoud van de files van die map wordt daartoe gewoon achter elkaar geplakt, en naar de client gestuurd.

Wel wordt de inhoud van iedere type file in een bepaalde (instelbare) layout verstuurd. De layout-codes zijn instelbaar, voor ieder type file afzonderlijk.
Daardoor wordt de layout van een tekst bepaald door de extentie van de file, en is daardoor dus

Thumbnails

Thumnail plaatjes ter grootte van een duim-nagel bij wijze van 'samenvatting' van een foto of tekening.
Digitale fototoestellen tonen een thumbnail van de gemaakte foto op de achterzijde van het toestel, en slaan deze op in de EXIF informatie van de .jpg file. In een jpg-file (van een digitaal fototoestel) zitten dus 2 plaatjes: de echte foto Ún de thumbnail !.
Daarvan maakt de webserver dankbaar gebruik.

Als een file.thmb bestaat als gewone file, wordt deze op verzoek gewoon verstuurd.
Wanneer deze echter niet bestaat, haalt de HTTP server de extentie '.thmb' van de naam af, en kijkt of het restant van de filenaam bestaan als .jpg file. Zo ja, dan wordt de thumbnail uit de EXIF informatie uit deze .jpg gehaald, en opgestuurd alsof deze als losse file bestaat.

Het ligt dus voor de hand, de filenaam 'filenaam.jpg.thmb' te genereren uit bestaande .jpg filenaam door er '.thmb' achter te plakken.

framed plaatjes

Framed files (file.framed) zijn plaatjes met een fotolijstje er omheen. Eventueel voorzien van titel, en onderwerp, en overige informatie over de foto. Deze informatie wordt automatisch uit de corresponderende .jpg file gehaald. Zo worden foto's automatisch altijd voorzien van de juiste begeleidende tekst.

Als een file.framed bestaat als gewone file, wordt deze gewoon op verzoek verstuurd.
Wanneer deze echter niet bestaat, haalt de HTTP server de extentie '.framed' van de naam af, en kijkt of het restant van de filenaam bestaan als .jpg file. Zo ja, dan wordt een HTML text-file gegenereerd en opgestuurd, met daarin:

Het ligt dus voor de hand, de filenaam 'filenaam.jpg.framed' te genereren uit bestaande .jpg filenaam door er '.framed' achter te plakken.

Noot: digitale fototoestellen voegen automatisch de extra gegevens over de foto (zoals diafragma, sluitertijd, datum) bij de .jpg file als een soort bijlage. Deze bijlage heet EXIF informatie.
Daarnaast kun je in Windows file-properties toevoegen als subject, title, auteur enz.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier