Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Weergeven van een file

Webserver manual

Een URL kan naar een directory wijzen, of direct naar een enkelvoudige file. In dat laatste geval eindigt de URL niet op een slash ('/'),

Normale files

Als met de URL een file wordt aangewezen, wordt deze in principe gewoon naar de browser gestuurd. Er zijn echter uitzonderingen....

Access files

De .htaccess files wordt niet geleverd. Ook al wordt daarom nog zo nadrukkelijk gevraagd. Iedere pagina kan zo'n file bevatten. Daarin staat, welke users van deze directory gebruik mogen maken.

Ook andere gevoelige files (directories buiten de site, andere gevoelige files) wordt op dezelfde wijze beveiligd.

CSV files

Files van het type CSV files worden niet transparant opgestuurd, maar geformatteerd in records (regels) en velden (kolommen).

Deze formattering is instelbaar per site of zelfs per directory, enkan bijvoorbeeld worden uitgevoerd als een tabel van records, met elke regel als een apart formulier (form). Daardoor kunnen nieuwe veldwaarden gewijzigd worden teruggestuurd naar de server, welke ze kan verwerken in een aan te wijzen programma.
Er is op de Edimax zelfs een kant-en-klaar programma aanwezig, dat de waarden van een specifiek record kan aanpassen.

Hiermee is eenvoudig een kaartenbak te maken, of zelfs een soort 'winkelmandje'.

bat files

Files van het type bat files worden niet transparant opgestuurd, maar als shell-command uitgevoerd, en de uitvoer daarvan wordt in een HTML-pagina naar de browser gestuurd.

De bat-file moet volgens Unix-regels beginnen met een regel:
#!/bin/sh
zodat het shell-script inderdaad door de shell /bin/sh wordt uitgevoerd.

De file van het type .bat wordt door de websyndaemon (uploader) vanzelf herkend als executable file, en daarom worden de protectie-bits op 'executable' gezet.
Dit gaat over Unix; als je de web-site beheert met Windows, kun je dit direct weer vergeten.

thmb files

Files van het type thmb worden transparant opgestuurd, indien ze bestaan.

Als een file.jpg.thmb niet bestaat, wordt gezocht naar de corresponderende file.jpg. Hopend, dat dat het resultaat is van een digitale fotokamera, wordt binnen die file gezocht naar de EXIF-informatie. In de hoop dat zich daarin een thumbnail bevindt. Dat is de kleine foto, die achterop het fototoestel vaak zichtbaar is.
Die thumbnail is in feite op zijn beurt ook weer een jpg-file. Deze thumbnail wordt uit de jp-file gepeuterd, en aan de browser geserveerd alsof deze als zelfstandige file bestond.

framed files

Files van het type framed worden transparant opgestuurd, indien ze bestaan.

Als een file.jpg.framed niet bestaat, wordt gezocht naar de corresponderende file.jpg.
Vervolgens wordt er een tekst-pagina opgebouwd, waarin de JPG-file als image wordt opgenomen. Zo kan de foto worden weergegeven in een fraai frame, eventueel voorzien van begeleidende tekst en/of kader.

Niet bestaande files

Niet bestaande files kunnen natuurlijk niet worden geleverd (tenzij ze op bovenstaande wijze kunnen worden gegenereerd).

In dat geval wordt automatisch een 404-error pagina gemaakt, geheel volgens de regels van de webserver: de inhoud en layout volledig gespecificeerd in layout- en CSS files.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier