Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Layout van een Directory

Webserver manual

Een URL kan direct naar een file wijzen, of naar een directory. In dat laatste geval eindigt de URL op een slash ('/'), Bijvoorbeeld: deze.

Als met de URL een directory wordt aangewezen, is daarvoor niet zomaar een web-pagina beschikbaar. De server levert in dat geval de inhoud van de directory als web-pagina weer. Eenvoudig, door de inhoud van alle files achter elkaar te plaatsen.
Ook wordt de zo verkregen pagina voorzien van de juiste HTML-codes om deze correct te kunnen versturen (b.v. header, expiry-date enz.).
Ook wordt de pagina automatisch voorzien van een titel, description, en keywords voor de zoekmachines (google, yahoo, ilse, ...). Deze teksten hiervoor moeten wel in de layout-file van de directory zijn opgegeven.

In principe worden alle files gewoon op alfabetische volgorde achter elkaar geplakt. Op de web-site is dan niet te zien, waar de overgang tussen 2 files was.
Op deze manier kunnen teksten in samenhangende blokjes als een soort paragraaf worden geplaatst, eventueel elk met een eigen sub-titel (op deze manier is trouwens deze hele site samengesteld). De tekst-blokjes kunnen zo gemakkelijk worden voorbereid, op de server worden geplaatst, en eventueel naar een andere pagina worden gesleept. Het zijn immers gewoon files.

Een blokje tekst kan op een bepaalde manier worden weergegeven, door eenvoudig het file-type (extentie) te koppelen met een bepaalde layout-code.
De extentie moet als label in de layout-file worden gedefinieerd, met als sub-labels:

De tekst in het label begin wordt vr de file gekopieerd, en de tekst van label end n de file. Deze labels mogen trouwens 'leeg' zijn (wel de labels gespecificeerd, maar niet de tekst daarachter).
Als label body is opgegeven, komt de gedefinieerde tekst in plaats van de file-inhoud ! Als de body echter 'leeg' is (geen tekst bevat), wordt gewoon de inhoud van de file in de pagina gekopieerd, tussen de 'begin' en 'end' - teksten..

Voorbeeld

Stel, dat de layout-file (onder andere) het volgende bevat:

=bold
.begin
 <b>
.body
.end
 </b>


=jpg
.begin
.body
 <img src=%s>
.end
 

In dit voorbeeld worden .txt- en .jpg-files apart behandeld. Andere files worden gewoon letterlijk in de HTML-pagina gekopieerd.

bold files

Omdat label =bold.begin de tekst '<b>'bevat, wordt deze tekst vr de file in de web-pagina gekopieerd.
En evenzo de tekst '</b>'er achter, omdat deze in het label =bold.end staat.
Omdat =bold.body leeg is, wordt de file-inhoud daartussen gekopieerd.

Het resultaat: de inhoud van elke file *.bold wordt in de web-pagina geschreven als bold (vet) tekst.

jpg files

De labels =jpg.begin en =jpg.end zijn leeg; er wordt dus niets vr of chter de .jpg file geplaatst.

De file zelf wordt echter niet in de web-pagina gekopieerd, omdat =jpg.body niet leeg is. (dat is goed, want een jpg-file is helemaal geen leesbare tekst).
In plaats daarvan wordt de code '<img src=%s'>' geschreven, waarbij de filenaam in plaats van de %s wordt ingevuld. Dus iets als: <img src=plaatje.jpg>. Waarna de browser vervolgens het plaatje aan de server gaat opvragen, en deze ter plekke in de pagina voegt.

In welke layout-file ?

De layout-definities van hierboven moeten in een layout-file staan. Het maakt niet uit, in welke:

Om een homogene werkwijze te bevorderen, en om onderhoud, kans op fouten (en werk in het algemeen) zo veel mogelijk te beperken, is de beste plaats: zo hoog mogelijk in bovengenoemde lijst.

Indien een label in meer dan 1 layout-file van bovengenoemde lijst is gedefinieerd, telt alleen de onderste (volgens bovengenoemde lijst).


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier