Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Layout van een hele website

Webserver manual

Dit is de default layout voor alle pagina's binnen een web-site: de inhoud van deze file wordt overgedragen aan alle onderliggende pagina's. Deze staat in de hoogste directory van de site, bijvoorbeeld . Deze bevat samen met de layout-file voor alle sites (zie de de algemene layout file) de default voor alle pagina's van een site.

De inhoud van de site-gebonden layout-file overruled de algemene layout-file voor alle sites. Een site aanpassen naar wens is dus altijd mogelijk.
Met deze file kan een site dus op maat worden gesneden: een achtergrondkleur, een logo boven alle pagina's, adresgegevens (mailbox) onder aan de pagina, enz...

Zie hier hoe je de volgende tekst moet lezen.

De layout file van deze site heeft de volgende inhoud:

# General HTML headers =~page .title Algemeen overzicht .desc Webserver manual .keywords website edimax # Message of the day =~motd .message # Message of the day # Directory pages =~subdir .begin <tr> <td><a href='./%s/'><img src='//geens.nl/~folder.gif' alt='open folder' border='0'></a></td> <td><a href='./%s/'><span class='subdir'> .end </span></a></td></tr> .newbegin 1 <span class='new_subdir'> .newend 1 </span> =~dir_page .begin <table class='header'> <tr><td colspan='3'> <center><h1>Edimax Webserver Manual</h1></center> </td></tr> <tr> <td> <table class='header'> <tr><td> <a href='/'> <img src='/~logo.gif' alt='top' border='0' title='top'> </a> </td></tr> </table> </td> <td> <table class='header'> <tr><td><big>Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax</big></td></tr> <tr><td><a href='http://edimax.geens.nl/' target='blank'>Edimax verbouwing</a></td></tr> <tr><td><a href='http://mailserver.geens.nl/' target='blank'>Mailserver op Edimax</a></td></tr> </table> </td> <td> <table class='header'> <tr><td><big>Andere onderwerpen op deze Edimax</big></td></tr> <tr><td><a href='http://vogels.geens.nl/' target='blank'>Vogels</a></td></tr> <tr><td><a href='http://insecten.geens.nl/' target='blank'>Insecten</a></td></tr> </table> </td> </tr> </table> <hr> .end <p><hr> Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik <a href="mailto:P.v.Geens@xs4all.nl?subject=Website %s & body=Over pagina http://%s heb ik de volgende opmerking:"> <b>hier</b> </a> .begincontent <table> .endcontent </table>

Deze inhoud geldt voor álle pagina's van de site. De inhoud van deze file wordt overgedragen aan alle onderliggende sites en pagina's. Alles wat hier in staat, hoeft dus niet per pagina geregeld te worden !


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier