Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Layout van alle websites

Webserver manual

Er is een default file ~layout.txt voor alle websites. Deze staat in de top-directory, op de Edimax juist boven alle websites, dus op /var/www/. Deze /var/www/~layout.txt bevat de minimale inhoud om om een goed werkende website te maken, zodat het direct mogelijk is, de aandacht eerst op de inhoud te richten, en later de layout nogeens aan te passen.

Voor 'luxere' websites is dit niet genoeg. Dat geeft niet: per site kan een eigen ~layout.txt de zaak aanzienlijk opfleuren. Maar door de reeds aanwezige default kan dat worden uitgesteld tot later.

Daarnaast bevat de algemene /var/www/~layout.txt standaard zaken die voor sites noodzakelijk zijn, en nor,aliter niet aangepast hoeven te worden. Bijvoorbeeld webserver foutmeldingen, en standaard HTML-codes om de communicatie mogelijk te maken.

Zie hier hoe je de volgende tekst moet lezen.

De standaard /var/www/~layout.txt file voor álle websites op deze Edimax heeft de volgende inhoud:

# General HTML headers =~motd .begin <div class='motd'> .end </div> .srvmsg #<!-- Testserver --> #<!-- Dit is %s op de test server. --> # # Wegens een defecte disk is dit <b>%s</b> op een backup computer. # De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen. # <br> =~html .begin <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html lang='nl'> .end </html> =~header .begin <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=ISO-8859-1'> <link rel='stylesheet' href='//geens.nl/~display.css' type='text/css'> <link rel='stylesheet' href='/~display.css' type='text/css'> <link rel='stylesheet' href='//geens.nl/~print.css' type='text/css' media='print'> <link rel='stylesheet' href='/~print.css' type='text/css' media='print'> <link rel='shortcut icon' HREF='/~shortcut.ico'> <title>%s</title> .expires <meta http-equiv='expires' content='%s'> <meta name="revisit-after" content="7 days"> .end </head> =~body .begin <body> .end </body> # Directory pages =~page .title %s/%s =~dir_title .begin <h1> .end </h1> =~dir_desc .begin <div class='description'> .end </div> # How to display files as part of a directory =~subdir .begin <a href='./%s/'><img src='//geens.nl/~folder.gif' alt='open folder' border='0'> <span class='subdir'> .end </span> </a> <br> .newbegin 1 <span class='new_subdir'> .newend 1 </span> =txt .~begin <p> .~end <p> .~newbegin <b> .~newend </b> .~body # =html .~begin <p> .~end <p> .~newbegin <b> .~newend </b> .~body # =literal .~begin <div class='literal'><pre> .~body .~end </pre></div> =jpg .body <p> <a href='%s%s.framed'> <img src='%s%s.thmb' alt='klik voor vergroting' title='klik voor vergroting' border='0'></a> =gif .~body <img src='%s%s' alt='' title='' border='0' class='float_left'> =form .~begin <form method='post' action='.'> .~body .~end </form> =csv .~begin <table border='1'> .~end </table> .~before_colnames <tr> .~colname <th>%s</th> .~after_colnames </tr> .~before_fields <tr> .~after_fields </tr> .~field <td>%s</td> =bz2 .~begin <a href='%s%s'> .~body <img src='/~icons/download_linux.gif'> download <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =tar .~begin <a href='%s%s'> .~body <img src='/~icons/download_linux.gif'> download <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =doc .~begin <a href='%s%s'> .~body <img src='/~icons/document.gif'> download <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =zip .~begin <a href='%s%s'> .~body download file <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =rar .~begin <a href='%s%s'> .~body download file <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =pdf .~begin <a href='%s%s'> .~body download file <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =bin .~begin <a href='%s%s'> .~body download file <!-- %s --> %s .~end </a> <br> =~anyfile .~begin <!-- anyfile.begin %s %s --> <div class='%s'> .~body <a href='%s%s'> <!-- %s --> %s </a> .~end </div> <br> =~dir_exif_after .begin <td> <table> .end </table> </td> .title <tr><td width='80'>Titel</td><td>%s</td></tr> .subj <tr><td>Onderwerp</td><td>%s</td></tr> .loc <tr><td>Locatie</td><td>%s</td></tr> .date <tr><td>Date</td><td>%s</td></tr> # How to display individual files =~framed_page .begin .jpg <center> <img src='%s' onClick='history.go(-1)' alt='Back' title='terug'> </center> .end <br> =~framed_before .title <br>Titel: %s<br> =~framed_after .loc <br>location: %s</br> # Error codes =~no_file .begin <span class='mark'> <p> Sorry, er zitten (nog) geen bestanden in deze map. <p> Sorry, there are no files in this directory (yet). </span> =~ErrTitle .100 Continue .101 Switching protocols .200 OK .201 Created .202 Accepted .203 Non authorative info .204 No content .300 Multiple choices .301 Moved permanently .302 Moved temporarily .304 Not modified .400 Bad request .401 Authentication needed .402 Payment required .403 Forbidden .404 Page not found .408 Request timeout .500 Internal server error .501 Not Implemented .502 Bad gateway .503 Service unavailable =~ErrDescr .100 Verder... <p> Continue .101 Omschakelen naar ander protocol <p> Switching protocols .200 OK .201 De pagina is aangemaakt. <p> The page is created .202 De gegevesn zijn geaccepteerd. <p> Data accepted .203 Deze gegevens zijn niet geverifieerd <p> The page contains non authorative info .204 Er is geen inhoud voor deze pagina. <p> There is no content for this page. .300 Meerdere mogelijheden. <p> Multiple choices .301 Deze pagina is voorgoed verplaatst. <p> This page is moved permanently .302 Deze pagina is tijdelijk verplaatst. <p> This page is moved temporarily. .304 De pagina is niet gewijzigd. <p> The page is not modified .400 Onbekende opdracht <p> Bad request .401 Identificatie vereist <p> Authentication needed .402 Betaling vereist <p> Payment required .403 Deze pagina is voor u niet toegestaan. <p> You are not allowed to access this page. .404 De pagina bestaat niet op deze server. <p> The page doesn't exist on this server. .408 Opdracht duurt te lang <p> Request timed out .500 Interene fout in de server <p> Internal server error .501 Onbekende opdracht. <p> Command not Implemented .502 Bad gateway .503 Service unavailable

Deze inhoud geldt voor álle sites, en voor álle pagina's op deze Edimax server.
De inhoud van deze file wordt overgedragen aan alle onderliggende sites en pagina's.

Alles wat hier in staat, hoeft dus niet meer in de site-gebonden of pagina-gebonden layout-file te staan !


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier