Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Layout van een stuk tekst

Webserver manual

Gewone HTML Codes

Tekstfiles mogen HTML-code bevatten om tekst een andere kleur of grootte te geven. Let op, dat deze codes correct (zonder spelfout) en compleet (start-code altijd afsluiten met een eind-code) wordt geschreven. Uitzondering: Paragraph <p> en break <br> hebben geen eind-code.

Codes mogen worden gemengd (vet tegelijk met onderstreept), zolang elke start-code ook maar een eind-code heeft. (uitzondering hierop: <br> en <p>).

De codes kunnen gewoon in de tekst staan: elke Notepad file.
Ze mogen ook voorkomen ín de beschrijving van foto’s (titel, onderwerp).


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier