Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Structuur van de layout file

Webserver manual

Een layout-file geeft de Web-server in algemene zin aanwijzing, hoe e.e.a. moet worden afgebeeld.
Er staat dus niet in, hoe een bepaald stukje text moet worden weergegeven, maar er staat hoe alle stukken tekst van een bepaald type (b.v. een pagina, een file) moet worden weergegeven.

Het kan daarbij gaan om dingen als:

De layout-files zijn gestructureerd in hoofdstukken, paragrafen en paragraaf tekst.
Een hoofdstuk-naam wordt aangegeven met een '=' in de eerste kolom. Een hoofdstuk is pas afgelopen, waar het vólgende hoofdstuk begint.
Een paragraaf-naam wordt aangegeven met een '.' in de eerste kolom. Een paragraaf is pas afgelopen, waar het vólgende hoofdstuk begint.
Achter een paragraaf staat de tekst, die deel uit maakt van die =hoofdstuk.paragraaf-naam.

Voorbeeld van een '~layout.txt':


=LABEL1

.sublabel1
 hier staat de tekst van 'LABEL1.sublabel1':
 tekst en/of HTML code; 0 of meer regels
 tot aan de eerstvolgende regel die begint met
 '=' of '.'

.sublabel2
 hier staat de tekst van 'LABEL1.sublabel2'.


=LABEL2

.sublabel1
 hier staat de tekst van 'LABEL2.sublabel1'
 

Hierin staat feitelijk:

LABEL1.sublabel1
= hier staat de tekst van LABEL1.sublabel1': tekst en/of HTML code; 0 of meer regels tot aan de eerstvolgende regel die begint met '=' of '.'
LABEL1.sublabel2 = hier staat de tekst van 'LABEL1.sublabel2'.'
LABEL2.sublabel1 = hier staat de tekst van 'LABEL2.sublabel1'

Regelmatig heeft de HTTP-server bepaalde codes nodig, bijvoorbeeld om foto's weer te kunnen geven, of .txt files in een bepaalde layout te kunnen zien.
De server zoekt de benodigde gegevens aan de hand van de labels. Per site en zelfs per pagina kan de layout zo zeer flexibel worden aangepast.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier