Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Nieuwe pagina maken op de PC

Webserver manual

Inleiding

In hoofdstuk 3 heb je al een nieuwe site gemaakt, maar die is nog leeg.

In die nieuwe site op je PC kun je gewoon met Notepad een tekstfile maken, en daarin je verhaal schrijven.
Je kunt zo veel files maken als je wilt. Alle files sámen vormen de pagina-tekst. Als je elke paragraaf in een aparte file schrijft, kun je heel gemakkelijk dingen toevoegen of omwisselen.
De volgorde waarin de files achter elkaar worden geplakt tot een web-pagina, hangt af van de filenaam: de files worden alfabetisch gesorteerd.

Ook kun je foto's en andere plaatjes naar die map kopieren (liefst max. 600x500 pixels, en max. 200 KBytes groot).

Alle tekst en plaatjes die je een die map maakt, verschijnen samen als 1 web-pagina op het Internet.
Hieronder wordt e.e.a. stuk voor stuk toegelicht.


pagina titel

Maak een file ~layout.txt in de map met daarin de volgende tekst:
=~page
.title
 pagina titel
.description
 korte omschrijving
.keywords
 keywords

De titel wordt automatisch boven in de pagina geplaatst, en wordt tevens gebruikt om naar deze pagina te verwijzen.
De eventuele omschrijving komt direct onder de titel.
De keywords worden gebruikt door zoek-robots als Google e.d.

Gewone files

Als een opgevraagde web-pagina (URL) wijst naar een directory, plaatst de webserver alle files (niet beginnend met '~') van die map in de pagina. De manier waarop dat gebeurt, is afhankelijk van het file-type, of extentie. De inhoud van een tekst-file wordt gewoon leesbaar in de pagina getoond. Als de pagina meerdere tekst-files bevat, worden deze achter elkaar geplaatst. De volgorde wordt bepaald door de alfabetische volgorde van de filenamen.
Maak gewoon één of meer tekstfiles met Notepad, b.v. aap.txt, noot.txt, mies.txt en plaats deze in een map van je Web-site. De inhoud verschijnt spoedig (niet direct) op het Internet.
Tip: Laat de filenaam beginnen met een nummer om de volgorde duidelijk te maken.

De file-extentie bepaalt (mede) de layout (lettertype, schrijfwijze) van de tekst. De files filenaam.txt hebben onderling dezelfde) layout, terwijl files filenaam.html ook onderling dezelfde layout krijgen, maar niet dezelfde als die van .txt.
Je kunt zelf bepalen, hoe files van een bepaalde extentie worden weergegeven.


Plaatjes

Files van het type filenaam.jpg worden automatisch als thumbnail plaatjes getoond, waartoe de post-zegel-foto uit de EXIF-informatie van de JPEG-foto wordt gehaald.
Als een foto (b.v. na bewerking) géén thumbnail (meer) bevat, zoekt de computer naar een corresponderende filenaam.jpg..thmb, welke als thumbnail wordt gebruikt. Deze moet je zelf meeleveren.
Bestaat deze ook niet, dan wordt de link naar filenaam.jpg zonder plaatje aangegeven.

Door bij het browsen op de link te klikken (thumbnail of tekst link), wordt de foto als vergroting getoond.
Als je de automatische thumbnails te klein vindt (b.v. voor een weblog), kun je gewoon grotere maken, en deze als foto.jpg.thmb naast de gewone foto.jpg in de map plaatsen.


Tekst bij de plaatjes

Voorzie de jpeg-file van de volgende gegevens door in Windows de file-properties aan te passen (rechts klikken op de file, dan eigenschappen)
title de naam van de foto, bijvoorbeeld de naam van een persoon
subject type foto, bijvoorbeeld landschap
author naam van de fotograaf
keywords locatie waar de foto is gemaakt
comments overige opmerkingen
Deze gegevens worden op de site automatisch bij de foto geplaatst.


mappen

Als de hoeveelheid tekst of plaatjes voor 1 web-pagina te groot wordt, kun je eenvoudig sub-mappen maken binnen de hoofdmap. Die worden vanzelf als aanklikbare links (eventueel mapjes) op je web-site getoond.
De inhoud van elke sub-map wordt op zijn beurt weer als web-pagina op het Internet weergegeven.


Onzichtbare files

De volgende files worden bij het aan elkaar plakken van files tot een web-pagina niet getoond: Toch kunnen deze files nuttig zijn, b.v.: ~layout.txt bevat allerlei code voor de website-layout, filename.jpg.thmb wordt gebruikt als thumbnail voor een corresponderende filename.jpg, en robots.txt bevat informatie voor zoekmachines.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier