Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Layout van de site

Webserver manual

Je kunt per site een algemene (default) layout bepalen. Daardoor krijgen alle pagina's van de site dezelfde vorm, indeling en kleur. De site krijgt daardoor onmiddellijk een homogene, professionele indruk

Bijvoorbeeld

In de file ~layout.txt in de top-map van de site kun je bepalen, hoe de layout van de site er uit ziet: achtergrondkleur, logo enz.
Deze layout geldt voor élke pagina van de hele site, tenzij op een pagina anders is aangegeven.

Voorbeeld

In deze site (webserver.geens.nl) wordt voor de hele site de volgende layout-file gebruikt: layout.txt (niet openen, maar save as, en renamen naar ~layout.txt ! ).

Hierin stat het volgende:
op iedere directory-pagina (pagina die wordt samengesteld uit een map, i.p.v. één enkele file) staat aan het begin een tabel met links een logo, en rechts 'Website manual'.
en op elke pagina de titel 'Algemeen overzicht'. Maar omdat dat laatste op elke pagina wordt overruled, telt die titel feitelijk alleen op deze pagina.

Meer uitleg over layout van de hele site, per pagina, en voor alle sites op de Edimax tegelijk, staat op de layout pagina.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier