Edimax Webserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
Mailserver op Edimax
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

Nieuwe site maken op de Edimax

Webserver manual

Directory maken

Ga de top-directory van de webserver, bijvoorbeeld /var/www.
Maak daar een nieuwe directory met de naam van je site. Bijvoorbeeld: webserver.geens.nl

Uploaden mogelijk maken

De PC moet kunnen inloggen op de website, om de files te kunnen uploaden.

Ga de top-directory van de webserver, bijvoorbeeld /var/www.
Maak daar ook een nieuwe file met de naam van je site, met een slangetje er voor, en '.txt' er achter. Bijvoorbeeld: ~webserver.geens.nl.txt
Zet daarin de volgende inhoud:

Ip      192.168.0.21
User    geens
pass    repelsteeltje

Hiermee wordt toegang verleend aan de PC met de bron-website. Deze PC moet uiteraard inloggen met dezelfde username en password.
Als de PC met de bron-website altijd hetzelfde, bekend IP adres heeft, kan ook dit worden ingevuld. Aan een andere PC zal dan geen toegang worden verleend, ook niet met de juiste username/password.
Als de regel met Ip wordt weggelaten, dan is toegang vanaf elke PC mogelijk (met de juiste username, password).

de site is in de lucht

Vanaf dit moment

Het beheer is verder alleen nog maar noodzakelijk op de PC.


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier